Tasca educativa

L’educació en el lleure té unes particularitats que la diferencien d’altres tipus d’educació, especialment per la seva metodologia, doncs l’objectiu és aprendre a partir d’experiències i vivències, no a partir de llibres o xerrades d’experts. Però també es diferencia en els tipus d’aprenentatge que fan els infants i joves que participen en activitats d’educació en el lleure. No aprenen continguts, no aprenen competències bàsiques com llegir i escriure, tot i que de manera transversal també es treballen. En activitats d’educació en el lleure s’aprèn a viure. A viure experiències en grup, a compartir petits i grans moments amb els altres, siguin més petits o més grans que un mateix, entenent la importància de valors com la cooperació, l’ajuda i el respecte vivint experiències que ho posin en valor.
 
És a partir del grup d’infants i joves, les seves necessitats i potencialitats que l’equip de monitors es planteja els objectius que vol treballar amb el grup. En base a aquests objectius, es pensen activitats per assolir-los com ara jocs, excursions, gimcanes, tallers, colònies, campaments... Durant el curs, l’equip de monitors fa un seguiment de l’evolució del grup respecte els objectius plantejats.
 
En definitiva, en totes les activitats es treballen diferents valors i hàbits. El respecte, la cohesió de grup, la responsabilitat, l’autonomia o el treball en equip són alguns dels elements que es treballen amb l’objectiu d’aconseguir persones crítiques, compromeses i autònomes, així com una societat millor.
 
“A l’Esplai no s’expliquen creences, aprenem vivint experiències!”