Organització


whatsapp-image-2018-09-15-at-22-40-27-2.
 
Esplais de la Garrotxa està format per diversos grups d'Infants, d’Esplai i de Joves, cada un dels quals té els seus propis monitors i monitores. Malgrat això, funcionem com una sola entitat. Les activitats conjuntes de tots els grups d’esplai que es fan any rere any en són un bon exemple.
 
Esplais de la Garrotxa és una entitatassembleària. Es realitza una assemblea ordinària abans d’iniciar cada curs escolar i d’altres d’extraordinàries quan és necessari. Malgrat tenir unEquip Gestor, tots els monitors i monitores actius formen part d’alguna de les comissions de funcionament i d’activitats que són les que gestionen el dia a dia de l’entitat. Ara bé, totes les decisions importants es prenen en les reunions de gestió o en reunions pedagògiques que es fan peròdicament. En aquestes reunions hi poden assistir, donar la seva opinió i votar tots els monitors i monitores voluntàries de l’entitat.
 
Qualsevol persona pot formar part d'Esplais de la Garrotxa, des d'un infant o jove de 3 a 16 anys com una persona major com a dirigent de l'activitat.