Selenites

Edats: de 6 a 12 anys.

Situació: Casal de Vista Alegre de Sant Roc (centre cívic del barri).

Correu electrònic: selenites@esplaisdelagarrotxa.cat