Selenites

Edats: de 8 a 12 anys.

Situació: Casal de Vista Alegre de Sant Roc (centre cívic del barri).

Correu electrònic: esplais@esplaisdelagarrotxa.cat

INSCRIPCIONS PER ESPLAIS DE CAP DE SETMANA INFANTS 2021