Gamossinos

Edats: de 6 a 12 anys.

Situació: Avinguda de Múrcia, 9, baixos. Al barri de La Caixa d'Olot.

Correu electrònic: gamossinos@esplaisdelagarrotxa.cat