Gamossinos

Edats: de 8 a 12 anys.

Situació: Avinguda de Múrcia, 9, baixos. Al barri de La Caixa d'Olot.

Correu electrònic: esplais@esplaisdelagarrotxa.cat

INSCRIPCIONS PER ESPLAIS DE CAP DE SETMANA INFANTS 2021