Esplai diari Garbuix

Edats: de 6 a 14 anys.

Situació: Carrer Proa, 23 baixos. Nucli Antic d'Olot.

Correu electrònic: garbuix@esplaisdelagarrotxa.cat

Telfs. contacte: 972270732 / 616858667


Metodologia

L' Esplai diari Garbuix funciona durant els dies laborables del curs escolar de 2/4 de 5 de la tarda a les 8 del vespre. La tarda es distribueix de la següent manera:
     - De 2/4 de 5 a 2/4 de 6 : joc lliure.
     - De 2/4 6 a 3/4 de 7: reforç escolar.
     - De 3/4 de 7 a 8: activitat d'educació en el lleure.

Els participants en divideixen en grups d’edats que assisteixen a l’esplai diferents dies:
     - Dilluns → Grup Mixt (1r a 6è de primària)
     - Dimarts → Grup de Grans (5è i 6è de primària)
     - Dimecres → Grup de Petits (1r i 2n de primària)
     - Dijous → Grup de Mitjans (3r i 4rt de primària)
     - Divendres → Grup Joves (1r i 2n ESO).


Projectes complementaris

Aula de deures: recurs gratuït i per adolescents que ofereix reforç escolar tots els dies laborables de 2/4 de 4 a 5 de la tarda. 

Projecte de lectura: reforç en la comprensió lectora per infants de 1r a 4t de primària que assisteixen a l'Esplai diari Garbuix. Funciona a partir de voluntaris.

Garbuix d'Estiu: casal d'estiu pels participants de l'Esplai diari Garbuix que funciona durant el mes de juliol.

Apropa Cultura: programa socioeducatiu en què participa l’Esplai diari Garbuix. Està impulsat per acostar l’art als col·lectius més vulnerables i fer realitat el dret a la cultura per a tothom.